puheenjohtaja
Ville-Veikko Hirsi
ville-veikko.hirsi@outlook.com 
045 138 6388
sihteeri
Silpa Forsman
silpa.forsman@gmail.com
040 5585 692
rahastonhoitaja
Nea Lehmussaari
nea.lehmussaari@gmail.com
050 400 1200

Ota yhteyttä

Yhteydenotto